Zurück zur Übersicht.

6. Hamburger Fairmasters – 20.-22. September 2013

Division A Paarungen für Runde 9

TischWer mit wem?
AAngelika Meneghetti (A17) *Erster* vs. Blanca Gröbli-Canonica (A4)
BRegula Schilling (A6) *Erster* vs. Philipp Achenbach (A20)
CBenjamin Wolff (A16) *Erster* vs. Martin Gahlow (A7)
DHans Trachsel (A15) *Erster* vs. Ulrike Brodkorb (A3)
EJürgen Miguletz (A10) *Erster* vs. Corrie Schep (A22)
FJohann-Georg Dengel (A9) *Erster* vs. Dagmar Jung (A32)
GRichard Hoppe (A34) *Erster* vs. Friedrich Engelke (A5)
HBernt-Dieter Köhler (A11) *Erster* vs. Anna Elisabeth Grabbe (A13)
IElke Cordes (A19) *Erster* vs. Sonja Meisel (A28)
JMarija Svajger (A24) *Erster* vs. Fred Rautenberg (A30)
KUschi Feldberger (A31) *Erster* vs. Ede Laaser (A29)
LFrank Buchenau (A33) *Erster* vs. Claudia Mansfeldt (A18)
?Rolf Braun (A27) *Erster* vs. Monika Helmker (A26)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.